aztec rose crea & hobby
 
Uw klantgegevens  |  Inhoud winkelwagen  |  Afrekenen
Hoofdpagina » Nieuwsbrief September- 2018
 
DE STOFFENCLUB
STOFFEN en SALE->
DEAR JANE
KITS en BOM PATRONEN
STEMPELS - Quiltstempels
BOEKEN/TIJDSCHRIFTEN->
..................
HANDWERKTASSEN - Yazzii
QUILTBENODIGDHEDEN->
MARKEERPOTLODEN ook SEWLINE->
..................
LINIALEN/Templates/Stencils
QUILTGAREN->
QUILTNAALDEN-SPELDEN-Naaimachine->
LONGARMmachine materialen
..................
ENGLISH PAPERPIECING->
..................
QUILTPATRONEN->
SCHAREN/ROLMESSEN/MATTEN
AANBIEDINGEN->
QUILTSTANDAARDS/RINGEN/Rekken
BATTING/VLIESELINE
BOUTIS
..................
BORDUREN/Borduurmachinegaren->
DANSK BLOMSTERGARN
DMC/LINNENGAREN/ZIJDE LINT->
LYNETTE ANDERSON
..................
TAS FOURNITUREN - TASBEUGELS
KNOPEN
BAND - Sierband - Bias->
KARTONNAGE
VILT/VILTPATRONEN
..................
GRATIS PATRONEN
CADEAUTJES
.
.
.
.
Privacy verklaring
Neem contact op


Contactgegevens
---------------
Betalen en Verzenden
Algemene Voorwaarden
Links
Aanvraag Nieuwsbrief
Wie is AZTEC ROSE
BORDUREN met ZIJDELINT
Events
Nieuwsbrief September- 2018
Quiltstempels
Welke tussenvulling kiezen we
DE STOFFENCLUB
Bom's 2018-2019
Nieuwsbrief September- 2018

 Scroll down for English.

Wat hebben we prachtig mooi weer, heerlijk zo'n nazomer. Zo'n fijne tijd om het quilten weer op te pakken. We hebben veel nieuws en in deze nieuwsbrief laat ik het e.a. zien.

De Medaillons van Marie Antoinette zijn verkrijgbaar van de collectie Jardin de Versailles, French General van Moda 35,5 cm x 51 cm extra 3 kleine panels van 12,5 cm x 16,5 cm. In een Quiltmania van enkele maanden geleden staat de quilt met in het midden dit schitterende exclusieve panel. De stoffen zijn ook verkrijgbaar en tevens een leuk pakket, Panel met 5 verschillende FQ's.

                           

Pakket , panel en 5 FQ's.

                             

                                   

De nieuwe collectie van Di Ford ook met een prachtig panel, medaillon, zijn binnen gekomen. Twee medaillons die erg op elkaar lijken, ik zet ze even onder elkaar. Medaillon 1 van Di Ford collectie Windermere, dit medaillon is rond en het medaillon van Barnsley collectie Dutch Heritage dit medaillon is ovaal, beide fantastisch. Tijdens een show en tell bij een leverancier kwam deze antieke quilt voorbij, ik moest gelijk aan Di Ford haar medaillon denken, een ideetje voor U.

                                               

Als u op zoek bent naar een leuk compleet pakket, dus een patroon en de benodigde stoffen, deze zijn echt een aanrader, "de Kippenquilt" 158 cm x 128 cm, extra maakt u nog een speldenkussen en een organizer voor pennen etc compleet € 65.-. en de quilt "Herfst" 65 cm x 85 cm compleet € 45.-

  

                            

 Nog even onder de aandacht wil ik het tijdschrift Simply Vintage nr.27 brengen,met een schitterend patroon van "Judy Newman" deze quilt heet Yorkshire.Er zijn nog enkele exemplaren van.

  

Deze week is er ook een heel ander nieuw product in  de webshop verkrijgbaar.

Zuur en chloorvrij zijdevloe papier. Deze vellen zijn 75 cm x 50 cm en per 10 vellen voor € 2,50 verkrijgbaar of een pakket van 500 vel. Deze staan in de Categorie Quiltbenodigdheden. Dit papier legt u tussen uw quilts. Een opgerold vel in de vouw van uw quilt voorkomt ook ernstige blijvend zichtbare vouwen. Een aanrader voor uw speciale quilts, dit papier tast de stof niet aan.

                                     

 U kunt bij ons ook terecht voor quiltstempels. Deze staan in een aparte categorie.

Quiltstempels.

Als voorbeeld b.v. de hexagonstempel of de vingerhoedstempel. U kunt het aantal hexagonnetjes wat u nodig heeft snel stempelen op de achterkant van de stof. De stempel geeft de lijn aan waar u de mal moet knippen en de binnenste lijn is de "naai" lijn. Geen papierenmalletjes meer nodig, snel en accuraat. De stempels zijn transparant dus ook zeer geschikt voor Fussy cutting.

Voor de meeste stempels gebruikt u het kleine acrylblok, maar bij elke stempel staat het erbij, dit kleine blok ligt het prettigst in de hand.

Het inktkussen, er is er een voor donkere stoffen deze inkt is wit en de donkerbruine gebruikt u op alle andere kleurenstof.

U neemt het acrylblok, hier plakt u de stempel op, deze stempel plakt uit zichzelf en dit blijft de stempel in de toekomst ook doen, u haalt het inktkussen er overheen en stempelen maar.

Het acrylkussen en de stempels met water en zeep reinigen. Hier een paar voorbeelden.

     

                                               

U kent hoogstwaarschijnlijk wel die bijzonder mooie handwerktassen van het merk Yazzii.

 Deze handwerktassen worden Fairtrade gemaakt, de naaisters ontvangen een eerlijk loon en het materiaal is top.

Hoe deze tassen organizers zijn gemaakt dat sprak mij ook aan, kwalitatief een hoogstandje en zeer praktisch met de doorzichtige vakken, er is over nagedacht.Dit zijn enkele redenen waarom we deze in het assortiment hebben opgenomen.Enkele voorbeelden.De nieuwste modellen zijn de Maxi en ideaal, de tas voor quiltblokken. Cadeautje voor Sint of Kerst zet ze maar op uw verlanglijstje.

  

 

  

Zo af en toe zijn we eens ergens anders aan toe, met dit set van 2 templates maakt u o.a. deze quilt zo leuk voor u zelf, of een familielid, nog snel even voor de feestdagen en dan doorquilten op de naaimachine. We hebben een nieuwe Categorie "Longarmmachine materialen",speciaal voor diegene die quilten op de longarm of de naaimachine en hier de ideale linialen voor willen gebruiken, een aantal voorbeelden.

 

 

  

 

 

Dit zijn dikke lange spelden met een parelglaskop.

    

 Deze centimeter heeft in het midden de "O" en telt naar rechts en naar links zowel in cm als aan de andere kant in inches. Het magnetische bakje is voor de spelden.

 Nieuw, 2 verschillende doosjes met applique spelden met of zonder glaskop, extra scherp van Jeana Kimball.

Deze staan in de Categorie Quiltnaalden-Spelden.Deze standaard beschermd uw rolmessen echt een aanrader, nu liggen ze op een vaste plaats.

   

Altijd al zelf een dradenvanger met speldenkussen willen maken, het patroon is nu verkrijgbaar. Ook dit is erg leuk om als cadeautje aan een quiltvriendin te geven. Ja, nog een paar maanden en de feestdagen staan weer voor de deur.

 

 U weet dat wij van massief hout de scharenstandaard, de linialenstandaard en het quilthuisje verkopen. Aan dit assortiment is een quiltrek toegevoegd een enkel € 39,95 en dubbel € 79,95 formaat 170 cm hoog en 120 cm breed, hier kunt u een aantal quilts ophangen. In plaats van dat ze gestapeld in de kast liggen kunt u ze nu tonen. De dubbele standaard is vrijstaand neer te zetten, hierop kunt u aan weerszijden quilts kwijt, loskoppelen kan ook zodat u 2 frames krijgt die tegen de muur aanstaan. Een enkelvoudig frame staat tegen de muur. Stel dat u later een vrijstaand wilt, dan koopt u er 1 bij en deze koppelt u dan.

  

                               

    

We versturen de quiltrekken per post, maar reserveren en ophalen op een event kan ook, stuur dan even een emailtje. We staan op de handwerkdagen in Rijswijk ook in Den Bosch en in Gent, op deze events presenteren we onze 2 nieuwe BOM's voor 2018-2019, komt u een kijkje nemen op onze stand?

Hartelijke groet,

Mieke Okkema

Aztec Rose

 

 

In English:

The Medallions by Marie Antoinette are available from the Jardin de Versailles collection by French General, Moda. In a Quiltmania from a few months ago, you sew the quilt with in the middle this beautiful exclusive panel.The fabrics are also available and also a nice package, Panel with 5 different FQ's.  The new Di Ford collection also came with a beautiful panel,medallion. Two medallions that are very similar, I put them together. Medallion 1 from Di Ford collection Windermere, this medallion is round and the medallion from Barnsley collection Dutch Heritage this medallion is oval, both fantastic.During a show and tell at a supplier, this antique quilt passed, I had to think of Di Ford her medallion,an idea for you.  If you are looking for a nice complete package, so a pattern and the necessary fabrics, these are really recommended, "the chicken quilt" 158 cm x 128 cm, extra you make a pin cushion and an organizer for pens etc. and the quilt "Autumn" 65 cm x 85 cm.  I want to bring attention to Simply Vintage nr.27, with a beautiful pattern of "Judy Newman" this quilt is called Yorkshire. There are a few more copies. This week there is also a completely different new product available in the webshop.  Acid and chlorine-free silk-free paper. These sheets are 75 cm x 50 cm and per 10 pieces for € 2.50 available. These are listed in the Quilt Supplies category. You put this paper between your quilts. A rolled up sheet in the fold of your quilt also prevents serious permanently visible folds. Highly recommended for your special quilts.

 

You can also contact us for quilt stamps. These are in a separate category.  Quilt stamps.  As an example, e.g. the hexagon stamp or the thimble stamp. You can quickly stamp the number of hexagons you need on the back of the fabric. The stamp indicates the line where you have to cut the fabric and the inner line is the "sewing" line. No more paper mills needed, fast and accurate. The stamps are transparent so also very suitable for Fussy cutting. For most stamps you use the small acrylic block, but with every stamp it is there, this small block is most comfortable in the hand. The ink pad, there is one for dark fabrics this ink is white and the dark brown you use on all other colors. You take the acrylic block, you stick the stamp on it, this stamp sticks on its own and this will remain the stamp in the future, you take the ink pad over it and stamp it. Clean the acrylic cushion and the stamps with soap and water. Here are a few examples.

 

You probably know those very beautiful handwork bags from the brand Yazzii. These hand-worked bags are made Fairtrade, the lady's  receive a fair amount of money for making the bags and the material is top.  How these bags organizers are made that appealed to me, qualitatively a tour de force and very practical with the transparent boxes, it has been thought about.These are some reasons why we have included them in the assortment.Full examples.The latest models are the Maxi and ideally, the bag for quilt blocks. You can put a gift for Sint or Kerst on your wish list.
Occasionally we want something else, with this set of 2 templates you make this quilt so nice for yourself, or a familymember, soon for the holidays and then quilting on the sewingmachine. We have a new Category "Longarmmachine materials", especially for those who quilting on the longarm or the sewingmachine and want to use the ideal rulers for this, a number of examples

 

You know that we sell the scissorsstand, the rulerstand and the quiltinghouse from solid wood. A quiltstandard has been added to this assortment: a single €39.95 and double €79.95 size 170 cm high and 120 cm wide, here you can hang up a number of quilts. Instead of being stacked in the cupboard, you can now show them. The double stand can be placed stand-alone, on this side you can hang quilts on both sides, you can also disconnect so that you get 2 frames against the wall. A single frame stands against the wall. Suppose you want a free-standing later, then you buy 1 and you connect it.

 Best regards,

Mieke Okkema

Aztec Rose

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volgende
Dutch English

Winkelwagen Meer
Uw winkelwagen
is leeg
Snel zoeken
 

Uitgebreid zoeken

Deze website ondersteunt
veilig betalen met:

paypalideal

mastercard-visa